Localització

SIGUA 006PB

El Servei de Prevenció està situat en l'edifici núm. 6,  que es troba entre el Taller d'Imatge i el Servei d'Informàtica.