Notícies

Recordatori de vacunació grip estacional personal vulnerable

Tenint en compte la situació epidemiològica en què ens trobem, aconsellem, encaridament, a la població vulnerable de la comunitat universitària que seguisca la recomanació de les autoritats sanitàries i que es vacunen contra la grip estacional.

S’atendrà únicament i exclusiva mitjançant cita prèvia a través de la plataforma affluence, reservant en l’apartat Consulta ENFERMERIA - SPUA (no s’administraran vacunes a reserves per a cita mèdica). Les persones usuàries del servei hauran de tenir en compte que només es poden reserven cites a dos dies vista (exemple, un dilluns admet reserves per al mateix dilluns i, a més, dimarts i dimecres). Si no hi ha cites lliures en aquests dies, caldrà esperar a l’endemà que s’òbriga la data següent.

Es recorda que, en el context sanitari en què ens trobem, es considera població vulnerable:

- Majors de 65 anys

- Persones amb patologies prèvies (neurològiques, respiratòries, cardiovasculars)

- Embarassades

- Diabètics

Aquestes situacions s’acreditaran documentalment abans de l’administració de la vacuna al personal sanitari del Servei de Prevenció (si no consta en l’historial de vigilància de la salut. En aquest cas s’haurà d’indicar en el camp observacions de la cita prèvia després del nom i telèfon de contacte).

27/11/2020
Interrupció del servei de vacunació contra la grip

El servei de vacunació contra la grip, del personal no vulnerable, que anava a començar el pròxim dia 2 de novembre, s'INTERROMP a causa de la falta d'existències de vacunes per part de la Conselleria de Sanitat.
Tan prompte com es repose l'estoc es prestarà el servei.

28/10/2020
consultes d'infermeria diferents d'administració de vacunació antigripal

Durant les primeres setmanes de la campanya de vacunació antigripal, cas que el sistema de cita prèvia no permeta la reserva, les persones treballadores que requerisquen atenció d'infermeria diferent de l'administració de la vacuna antigripal (cures, control de tensió, glucosa, administració d'injectables diferents de la vacuna antigripal, etc) podran sol·licitar-la cita a través del telèfon 1422.

08/10/2020
Campanya vacunació antigripal 2020

S'informa a les persones treballadores de la UA que el dimarts 7 de octubre comença la campanya.

 

Horari: de 9 a 20 hores. S'atendrà únicament amb cita prèvia a través de la plataforma affluence, una vegada feta la reserva en l'apartat Consulta INFERMERIA - SPUA. (no s'administraran vacunes a reserves per a cita mèdica). Les persones usuàries del servei hauran de tenir en compte que només es poden reserven cites a dues dies de vista (exemple, un dilluns admet reserves per al propi dilluns i , a més, dimarts i dimecres). Si no hi ha cites lliures en aqueixos dies, haurà d'esperar l'endemà al fet que s'òbriga la següent data.

 

Per a una gestió adequada del vostre temps, us informem que cal donar d'alta la intervenció en el programa informàtic amb caràcter previ a l'administració de l'injectable.

 

A causa de la situació epidemiològica en què ens trobem NO s'atendran persones usuàries que NO tinguen cita prèvia. Per la mateixa raó es demana puntualitat a fi d'evitar aglomeracions. En cas que quan hi acudiu us trobeu amb alguna persona en espera, haureu de mantenir, en tot moment, la distància mínima interpersonal d'1,5 metres. Recordeu que en l'exterior del Servei de Prevenció, a causa de l'empedrat, no ha sigut possible realitzar la senyalització horitzontal que va adherida al paviment, motiu pel qual us demanem que guardeu la distància interpersonal assenyalada.

 

MOLT IMPORTANT: Tenint en compte que el nombre d'unitats lliurades per Salut Pública és molt inferior al de les persones treballadores de la UA, s'estableix un primer període (fins al 30-10-2020) en el qual es vacunaran exclusivament els col·lectius següents:

 

-         Més grans de 65 anys

-      Persones amb patologies prèvies (neurològiques, respiratòries, cardiovasculars)

-         Embarassades

-         Diabètics

 

Aquestes qüestions s'acreditaran documentalment abans de l'administració de la vacuna al personal sanitari del Servei de Prevenció (en cas que no conste en l'historial de vigilància de la salut).

07/10/2020
Formulari d'avaluació de vulnerabilitat

El Servei de Gestió de Personal ha publicat en el seu web l'enllaç al formulari d'avaluació de vulnerabilitat.

La pesona treballadora pertanyent al col·lectiu de PAS interessada haurà d'accedir a través d'aquest enllaç.

La persona treballadora pertanyent al col·lectiu de PDI interessada haurà d'accedir a través d'aquest enllaç.

 


 

 

30/07/2020

Mentre es puga restablir el servei habitual presencial de medicina assistèncial i Clinica Optomètrica,  el Servei de Prevenció ha posat en marxa un servei d'atenció telefònica gestionat per la plataforma affluence. A aquest servei s'accedeix mitjançant el següent enllaç:

 

https://affluences.com/rectorado/reservation

 

En aquest enllaç es pot sol·licitar cita amb fins a tres dies d'antelació. Després de seleccionar l'hora el sistema sol·licita les dades de nom i telèfon perquè des del Servei de Prevenció es puga realitzar la crida.

 

Expedició de receptes : Extracte de l'administrador de correu de 08/09/2020

 

Per a receptes de Seguretat Social : horari de 13.20 a 14.15 hores mitjançant telefonada al 2869. la recepta electrònica arribarà directament a la farmàcia, per la qual cosa la persona treballadora únicament haurà de personar-se en qualsevol oficina de farmàcia amb la seua targeta SIP.

Per a receptes de MUFACE: es lliuraran presencialment en el Servei de Prevenció, on seran introduïdes en un sobre. Les receptes podran arreplegar-se l'endemà i seran lliurades en mà dins d'un sobre de correu intern. La persona sol·licitant haurà de deixar el seu número de telèfon per si existira algun dubte sobre la prescripció que sol·licita.

 


 01/07/2020
Suspensió de determinats serveis

la vigilància de la salut, es suspén durant la pandèmia COVID-19. L'atenció mèdica (excepte urgències) serà per mitjans telemàtics que es comunicaran oportunament.

Les urgències (corts, caigudes i similars) s'atendran amb cita prèvia trucant al Servei de Prevenció (ext. 9595)

Quan a l'expedició de receptes, aplicació  d'injectables etc. s'haura de realitzar en els Centres de Salut (règim general de la Seguretat Social) o a través dels diferents facultatius que apareixen en el quadre mèdic de cadascuna de les companyies a les quals es pertanga (MUFACE).

19/05/2020
Sistema automatitzat de cita diferida de vigilància de salut

Quan no existisquen cites disponibles en l'aplicació de reserva de cita per a vigilància de la salut (reconeixement mèdic), el sistema informarà la persona usuària amb el missatge en roig”SENSE DISPONIBILITAT”, i en aquest cas disposarà de l'opció, si és el seu desig, de punxar en l'opció”INFORMAR”, la conseqüència de la qual és l'alta en el sistema automatitzat de llista d'espera per a cita diferida. El sistema enviarà a la persona sol·licitant un correu electrònic a manera de justificant.

Tan prompte com el sistema detecte una cita lliure les assignarà a les persones sol·licitants per ordre d'entrada en el servidor, que els serà comunicat mitjançant un correu electrònic a la seua adreça institucional.

19/02/2020
Grip estacional

Atès que estem en període de grip estacional, us recordem la importància d'adoptar mesures higièniques bàsiques, a fi de reduir el risc de contagi. Per a més informació, es poden consultar els següents enllaços:

- Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

- Servei de prevenció

 

 

 

El Director del Servei de Prevenció

28/01/2020
Sistema de Llista d'espera vigilància de la salut 2020

S'està treballant, conjuntament amb el Servei d'Informàtica, per a desenvolupar un sistema que permeta la gestió d'una llista d'espera per a aquelles peticions de cita per a vigilància de la salut durant l'any natural 2020, en el cas que, en el moment de la sol·licitud, no hi hagen places disponibles.

S'espera que la mateixa estiga disponible durant el primer semestre de 2020. Tan prompte com estiga operativa es comunicarà al personal de la UA a través de l'administrador de correu.

09/01/2020
INTERRUPCIÓ VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

El servei de vacunació contra la grip s'ha INTERROMPUT a causa de la falta d'existències de vacunes per part de la Consellería de Sanitat. Tan aviat com es repose l'estoc es tornarà a prestar el servei amb normalitat.

 

De tot açò es mantindrà puntualment informat al personal d'aquesta Universitat en aquest tauló de notícies i a través de l'Administrador de Correu

21/11/2019

 

S´informa els treballadors de la UA que el dilluns 11 de novembre comença la campanya de vacunació antigripal 2019. L´horari de vacunació serà:

 

Dilluns a  divendres

12 a 20 hores

 

MOLT IMPORTANT : Com a conseqüència de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, UNICAMENTE ES PODRÀ VACUNAR A AQUELLES PERSONES QUE ES TROBEN D'ALTA EN EL SISTEMA D'INFORMACIÓ POBLACIONAL (SIP).

 

Aquelles persones que no es troben identificades en el SIP hauran d'acudir al seu centre de salut on, si escau, els informaran dels requisits exigits per a poder ser donats d'alta en el sistema.

 

No és necessari prendre cita prèvia ja que s'atendrà per torn d'arribada. No obstant açò, per a una gestió adequada del seu temps, posem en el seu coneixement que s'estima un temps d'espera de 5 a 8 minuts entre pacient i pacient tot i que es precisa donar d'alta la intervenció en el programa informàtic amb caràcter previ a l'administració de l'injectable.

10/11/2019

Enllaç a l'apartat de Vacunacions de la Web de la DGSP, on figuren el Calendari  Vigent a la Comunitat Valenciana de Vacunació de l'Adult (Ordre de 17 de desembre de 2018 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública)

20/06/2019

Informe 2018 emès pel grup de treball de la CRUE sobre avaluació de la Sostenibilitat universitària (GESU) presentat a Valladolid al maig de 2019

11/06/2019
mesures preventivas mosquit tigre

Aquesta documentació  ha sigut editada per la Conselleria de sanitat en relacion al mosquit tigre, pregant la màxima difusió possible.

Cartel

Tríptic

 

19/07/2018
Restabliment del servei de vacunació antigripal

S'ha restablit el servei de VACUNACIÓ ANTIGRIPAL, en l'horari indicat en l'anunci de 30/10/2017

10/11/2017
INTERRUPCIÓ VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

El servei de vacunació contra la grip s'ha INTERROMPUT a causa de la falta d'existències de vacunes per part de la Consellería de Sanitat. Tan aviat com es repose l'estoc es tornarà a prestar el servei amb normalitat.

 De tot açò es mantindrà puntualment informat al personal d'aquesta Universitat en aquest tauló de notícies i a través de l'Administrador de Correu.

03/11/2017

Informem als treballadors de la UA que avui comença la campanya de vacunació antigripal 2017.

 

L'horari de vacunació serà el següent :

Dilluns : de 14 a 18 hores

Dimarts a divendres : des de les 11.30 h fins a les 13.00 h i des de 14.00 h fins a les 18.00 h.

 

No cal demanar cita prèvia, ja que s'atendrà per torn d'arribada.

És imprescindible aportar el DNI.

 

Servei de Prevenció

Unitat de Salut

 

Informació sobre vacunació facilitada (només en castellà) per la Generalitat Valenciana :

 

Protocol grip-2017/2018

Fitxa tècnica de la vacuna

Instrucció sobre utilització de la vacuna

30/10/2017

Si va a viatjar a l'estranger és convenient que s'informe si existeix alguna alerta sanitària en el país de destinació així com si és necessària l'administració d'alguna vacuna.

En aquesta web trobarà tota la informació necessària i, a més, podrà sol·licitar cita prèvia per a la vacunació en un centre de vacunació internacional

21/06/2017

Cada estiu molts treballadors són víctimes de la calor, especialment aquells que desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure. Certs treballs en obres públiques, en construcció, o en agricultura, comporten l'exposició dels treballadors a temperatures molt elevades en els mesos més calorosos i en les zones més càlides del nostre país.

 

L'estrès tèrmic per calor pot originar diversos danys a la salut, des d'enrampades, deshidratació, esgotament per calor o colp de calor. Aquest últim és irreversible, de summa gravetat i pot arribar a ocasionar la mort. Per això, és fonamental que, tant treballadors com a empresaris, prenguen consciència del risc de treballar amb calor.

 

Més informació a" treballar amb calor"

20/06/2017
CONSELLS PER A AL·LÈRGICS. Algunes precaucions útils

 • Ventilar bé el dormitori i mantenir-ho amb la temperatura alguna cosa baixa i seca, atès que l'àcar de la pols es reprodueix millor i més a una temperatura superior als 24 graus C i a un indice d'humitat ambiente superior al 50%. Aquestes condicions expliquen que s'establisca sobretot en llits, sofàs, catifes.
 • Eliminar moquetes, catifes, cortines, mantes de llana, edredons de plomes i tots aquells objectes que per les seues característiques faciliten la retenció de pols.
 • Passar l'aspirador, com a mínim una vegada per setmana pel matalàs, sota el llit, moquetes, catifes i sofàs. També per damunt sota els mobles i llibres (convé especialment no tenir els llibres en el dormitori).

 

 • Utilitzar aspiradors especials per a al·lèrgics, amb un elevat poder de retenció de la pols.
 • Utilitzar un drap humit per a traure la pols de la casa.
 • Evitar els óssos de peluix, examinar el farciment dels joguets dels xiquets i, quan siga necessari, substituir-los per farciments llavables i llavar-los amb freqüència.
 • Eliminar la humitat de la casa afavorint la circulació de l'aire (obrir portes i finestres).
 • Revisar i eliminar els senyals de floridura que solen aparèixer en certes zones de les cambres de bany, darrere dels mobles o de la nevera.
 • Utilitzar roba i llit antialérgica (existeix una àmplia gamma de productes específics per a al·lèrgics, entre els quals s'inclouen coixins, matalassos, edredons, fongues, etc).
 • Si es té dins de la casa plantes, cal vigilar que estiguen lliures de fulles seques i de floridura.
 • Evitar els animals domèstics, especialment gats o gossos de pèl llarg. En el cas dels gats, el seu acurat hàbit d'higiene els fa alçar un alergeno potent. En tot cas, si es tenen aquests animals, és possible prevenir mantenint-los ben raspallats i humitejant-los alguna cosa el pèl.
 • Portar la finestreta del cotxe pujada, evitar els parcs i els jardins, així com eixir al camp en èpoques de pol·linització. En el cas d'haver de fer-ho i patir rinitis, una mesura pràctica i eficaç és protegir-se els ulls amb ulleres que aïllen els ulls tant com siga possible.

09/06/2017

Amb motiu de la celebració, avui dia 31 de maig, del Dia Mundial Sense Tabac, adjuntem el Dossier informatiu elaborat per la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública que considerem pot ser del seu interès.
Una cordial salutació.

Sonia Colomina Monzó
Mèdic Salut Pública
Centre Salut Pública d'Alacant
Plaza Espanya, 6 - 03010 Alacant
Tel.: 965 169 083 (169083)  Fax: 965 169 081 (169081)
Web:  http://www.sp.san.gva.es/cspalicante

31/05/2017

S'ha rebut en aquest Servei informació de la Direcció general de Salut Pública que posa de manifest la major incidència de casos de parotiditis (comunament coneguda com a galteres) a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa es trasllada a la comunitat universitària la informació que han de tenir les persones que hagen pogut estar exposades a malalts de parotiditis.

 

En la informació adjunta (només disponible en castellà), remesa per la DGSP s'indica que, en el cas d'exposició a aquesta malaltia, hauran d'acudir al seu centre de salut de referència, únic lloc on el podran informar sobre el compliment del seu calendari vacunal i, si escau després de la pertinent valoració facultativa, li podran administrar la dosi pertinent.

23/05/2017


S'informa els treballadors de la UA que avui comença la campanyade vacunació antigripal 2016.

L'horari de vacunació serà des de les 11.30 h fins a les 13.00 h i des de les 14.00 h fins a les 18.00 h. 
No és necessari demanar cita prèvia, ja que s'atendrà per torn d'arribada. 
És imprescindible aportar el DNI

Servei de Prevenció 
Unitat de Salut

26/10/2016

Recomanacions per a persones que han de viatjar a zones endèmiques del virus Zika

(enllaç a Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat)

01/07/2016

 

El 29 de juny de 2015 el Consell de Govern va aprovar el Protocol de prevenció i actuació enfront del per l'assetjament sexual per raó de sexe i per orientació sexual , que es troba publicat en el BOUA de 03/07/2015.

 

Pàgina web contra la violència de gènere (Unitat d'Igualtat de la UA)

10/11/2015

S'informa als treballadors de la UA que a partir del dilluns dia 26 d'octubre començarà la campanya de vacunació antigripal 2015.

L'horari de vacunació serà des de les 12.00 h fins a les 20.00 h.

No és necessari demanar cita prèvia ja que s'atendrà per torn d'arribada.

És imprescindible aportar el DNI.

26/10/2015
Incorporació al sistema ABUCASIS de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana

Es comunica als treballadors de la Universitat , pertanyents al règim general de la Seguretat Social, que el Servei de Prevenció ja es troba integrat en el sistema Abucasis de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa a partir del 7 de gener de 2015 es començarà a prescriure receptes oficials del Sistema Nacional de Salut a través del Sistema d'Informació ambulatori, més conegut com a ‘recepta electrònica’ , de la qual cosa s'informa a tots els usuaris , recordant-los que han d'acudir a la consulta mèdica amb la targeta SIP (Sistema d'Informació Poblacional) .

08/01/2015
Nou centre integral de serveis d'IBERMUTUAMUR a Alacant

A partir del dimarts 7 d'octubre de 2014, iniciarà la seua activitat el nou Centre Integral de Serveis d'Alacant d'IBERMUTUAMUR ,que serà el centre de referència per als treballadors de la Universitat d'Alacant pertanyents al règim general de la Seguretat Social.

Centre Integral d'Ibermutuamur a Alacant
(Gran Via tram C/Colòmbia, 17 cantonada a Pintor Baeza)
03010 Alacant
TLF 965 20 32 99

 

Mapa de localització

Fullet de serveis

06/10/2014

ACTUALITZACIÓ DEL NIVELL DE RISC DEL FORMALDEHIDO

30/07/2014
RELACIÓ D'ESPAIS AMB UTILITZACIÓ/EMMAGATZEMATGE DE BOTELLES O BOMBONES DE GASOS

Seguint les indicacions del Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat amb el propòsit de prevenir possibles riscos derivats de la utilització/emmagatzematge de botelles o bombones que continguen qualsevol tipus de gas, es requereix als diferents Serv./Dep./Institut/Escola on es troben instal·lades/emmagatzemades botelles o bombones, perquè completen el qüestionari que es troba en les següents adreces web : [castellà[1] , valencià[2]], i ho remeten en fitxer pdf a servicio.prevencion@ua.es abans del 10 de setembre.[1] http://bit.ly/1k3vDWx

[2] http://bit.ly/1nC8Als

29/07/2014
CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

 

S'informa als treballadors de la UA que a partir del pròxim divendres dia 25 d'octubre començarà la
campanya de vacunació antigripal 2013.

 

L'horari de vacunació serà des de les 12.00 h fins a les 20.00 h. No és necessari prendre cita prèvia ja que s'atendrà per torn d'arribada.

És imprescindible aportar la targeta sanitària SIP.
El personal que no estiga afiliat al règim general de la Seguretat Social haurà d'aportar el DNI.

21/10/2013
CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

S'informa que s'han esgotat en aquest Servei les vacunes antigripals. Els usuaris que la necessiten hauran d'acudir al seu centre de salut.

26/11/2012
RECONEIXEMENT MÈDIC 2013 - GRUPS DE RISC

Aquesta fase de la campanya va dirigida exclusivament als treballadors que compleixen algun dels requisits que figuren en el programa de cita prèvia (utilitza/maneja habitualment productes químics o biològics; obesitat: índex massa corporal > 30; hipertensió; diabetis, o majors de 50 anys).
Podran realitzar la reserva de cita per al reconeixement mèdic corresponent a l'any 2013, fins al pròxim dia 16 de desembre.
Una vegada finalitzat aquest termini, passaran a la fase general.
La no veracitat de les dades comportarà l'anul·lació de la cita.
En cas de no complir caps dels requisits anteriors, haureu d'esperar a la següent fase general de la campanya de reconeixements mèdics que es comunicarà oportunament.

La reserva de cita s'ha de fer a través de la web de la UA:
1. Accediu al "Campus Virtual", en l'adreça: http://www.ua.es/va/
2. A continuació, feu clic en la carpeta "Utilitats" i feu clic en "Rev. mèdica"
3. "Acceptar" les dues caselles i feu clic en "Continuar"
4. "Reservar cita"
Amb el propòsit d'optimitzar els recursos i a causa de la gran demanda, recordem als usuaris la conveniència de comunicar, amb antelació suficient, qualsevol incidència relativa a les cites (anul·lació, malaltia, impossibilitat d'assistència, etc.) i així gestionar-les eficaçment.

Servei de Prevenció.

16/11/2012

"Treballant junts en prevenció de riscos", és el nom de la campanya "Llocs de treball saludables 2012-13" , patrocinada per l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA), a la qual la Universitat d'Alacant a través del seu Servei de Prevenció, - com a membre de la  Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball - s'hi adhereix plenament i en dóna difusió, respectivament, en la seua pàgina web i blog, on es farà ressò de les diferents iniciatives que es proposen des de l'Organització.

Enllaç a la campanya.

 

Enllaç a les guies pràctiques :

 

 

 

19/10/2012
CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

S'informa als treballadors de la UA que a partir del pròxim dilluns dia 15 d'octubre començarà la
campanya de vacunació antigripal 2012.

 

L'horari de vacunació serà des de les 12.00 h fins a les 20.00 h. No és necessari prendre cita prèvia ja que s'atendrà per torn d'arribada.

És imprescindible aportar la targeta sanitària SIP.
El personal que no estiga afiliat al règim general de la Seguretat Social haurà d'aportar el DNI.

 

més informació sobre la GRIP en el nostre blog

10/10/2012

En el marc de les actuacions realitzades pel Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant per al compliment de la seua missió, s'ha implementat una nova secció en la pàgina web del Servei que, sota la denominació, CIRCULARS pretén - mitjançant breus publicacions - cridar l'atenció a la Comunitat universitària sobre determinats aspectes que des del Servei es consideren d'especial rellevància per a dur a terme la citada missió.

09/02/2012

Resolució de la Secretària Autonòmica de I'Agència Valenciana de Salut,
de 23 de gener de 2012, relativa a l'expedició de receptes.

 

Noms comercials dels medicaments afectats per aquesta Resolució

02/02/2012

L'usuari de productes químics ha de tenir fàcil accés a l'etiquetatge i fitxa de dades de seguretat de cada producte, així com a la informació suficient per a la seua correcta comprensió.

En aquest sentit la normativa que regula la classificació, envasat i etiquetatge de productes químics es troba en període de canvi progressiu, de manera que l'usuari de productes químics es podrà trobar fins a l'any 2017 amb dos sistemes d'etiquetatge diferents, moment a partir de qual únicament s'utilitzarà el nou sistema. D'aquesta manera, s'enumeren a continuació de forma resumida els canvis més significatius en l'àmbit de l'usuari. En podeu trobar una informació més completa en els enllaços adjunts:

- Les frases de risc denominades "Frases R" passen a denominar-se  "Frases H i EUH";

- Els consells de prudència denominats "Frases S" passen a denominar-se "Frases  P";

- Els pictogrames canvien de format, se suprimeix un i s'afigen tres nous.

 

 

18/01/2012
RECONEIXEMENT MÈDIC 2012 - GRUPS DE RISC

RECONEIXEMENT MÈDIC 2012 - GRUPS DE RISC

Aquesta fase de la campanya va dirigida exclusivament als treballadors que compleixen algun dels requisits que figuren en el programa de cita prèvia (utilitza/maneja habitualment productes químics o biològics; obesitat: índex massa corporal > 30; hipertensió; diabetis, o majors de 50 anys).

Podran realitzar la reserva de cita per al reconeixement mèdic corresponent a l'any 2012, fins al pròxim dia 15 de desembre.

Una vegada finalitzat aquest termini, passaran a la fase general.

La no-veracitat de les dades comportarà l'anul•lació de la cita.

En cas de no complir cap dels requisits anteriors, haureu d'esperar a la següent fase general de la campanya de reconeixements mèdics que es comunicarà oportunament.

La reserva de cita s'ha de fer a través del web de la UA:

1. Accediu al "Campus Virtual", en l'adreça: http://www.ua.es

2. A continuació, feu clic en la carpeta "Utilitats" i feu clic en "Rev. mèdica" i
després en "Reservar".

Amb la finalitat de facilitar i agilitar l'accés als resultats dels reconeixements/analítiques, es disposa de l'opció de remetre aquests resultats per correu electrònic en format PDF encriptat. Més informació.


Amb el propòsit d'optimitzar els recursos i a causa de la gran demanda, recordem als usuaris la conveniència de comunicar, amb antelació suficient, qualsevol incidència relativa a les cites (anul•lació, malaltia, impossibilitat d'assistència, etc.) i així gestionar-les eficaçment.

Servei de Prevenció

17/11/2011

Nova secció d'informació i educació sobre alimentació i nutrició

29/07/2011

 

Publicats els nous Annexos, elaborats per aquest Servei, relatius a :

12/11/2010

Publicat el nou procediment, elaborat per aquest Servei, relatiu a la vigilància de la salut

11/11/2010

Publicada la nova instrucció, elaborada per aquest Servei, relativa a les caigudes al mateix nivell

22/10/2010