Trasllats

 

Assistència en cas d'accident o urgència per malaltia en el Campus.

Tota la gestió d'aquesta assistència ve regulada i definida per PASUR (Procediment per a l'Assistència Sanitària d'Urgències per Accident o Malaltia)

 

Avisar al Servei de Seguretat, extensió 9656, intentant facilitar les següents dades :

 

  • Estat físic de l'accidentat (conscient o inconscient)
  • Lloc exacte on es troba l'accidentat
  • Telèfon de contacte
  • Nom de l'accidentat