Receptes

 

 

Horari d'expedició de receptes: 13.20 a 14.15 hores trucant al telèfon 2869

1 - Només es podrà prescriure als titulars de les cartilles d'alta en l'empresa.
2 - Per a poder realitzar les receptes d'aquests fàrmacs: hipnòtics, ansiolítics, relaxants, barbitúrics, han de ser acompanyats de volant del metge que l'haja prescrit, amb data de caducitat, segell i signatura.

3 - A més, es recorda que NO s'estendran receptes de cap mena sense aportar la SIP.

4 - Recordem que NO es pot:
- Enviar receptes per correu intern
- Realitzar peticions telefòniques (exceptuat per la situació de pandèmia)
5 - Per a poder gestionar millor aquest servei NO s'estendran més d'una recepta de la mateixa prescripció per persona i dia.


L'ocupació racional de medicaments i altres productes sanitaris que requereixen prescripció mèdica exigeix, com a condició prèvia, disposar d'instruments que servisquen per a transmetre sense obstacles a tots els que intervenen en l'assistència sanitària la informació objectiva necessària i la identificació precisa d'aquests medicaments i articles sanitaris. Atesa aquesta finalitat i com a la recepta mèdica constitueix un de tals instruments, es procedeix a regular les Normes de prescripció conforme a la normativa vigent:

ORDRE de 28 de març de 1997, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula l'assistència mèdic-farmacèutica a través del personal sanitari dels Serveis de Prevenció amb vigilància i control de la salut dels treballadors, segons l'article 37, punt 3, del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. DOGV nº 3016, 18.06.1997.