Horari Urgències serveis externs

Accidents de treball del personal de la Universitat d'Alacant, PAS i PDI, de règim general, que succeïsca en:

  • Període ordinari (de 08.30 a 20.00 hores) seran remeses a: 

Centre integral d'IBERMUTUAMUR 
C/ Gran Via, tram Carrer Colòmbia nº17 cantonada a Carrer Pintor Baeza 03010, Alacant
Telèfon: 965 203 299

  •    A partir de les 20:00 hores:

Clínica Vistahermosa , Grup HLA 
Avinguda de Dénia núm. 103, 03013 (Alacant)
Telèfon: 965 264 200

 

Accidents de treball de personal pertanyent a règim especial (MUFACE), que se succeïsquen en el període vacacional hauran de dirigir-se als diferents centres concertats de les entitats asseguradores (ASISA, ADESLAS, SANITAS, etc.) :

H. PERPETU SOCORS 
Plaza Doctor Gómez Ulla, 15. (Alacant). 
Telèfon: 965 23 02 00 CLINICA VISTAHERMOSA
Av. Dénia, 103. (Alacant). 
Telèfon: 965 26 80 00

Accidents d'alumnes/as, segons el període en el qual es produïsquen:

  • Període ordinari: de 09.00 a 19.00 hores. Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant, mitjançant cita prèvia telefonant al 9595
  • Període extraordinari; a partir de 19.00 hores. Servei de Seguretat, que ho remetrà als Hospitals de la Seguretat Social.