Memòries anuals

Memòria Universitat d'Alacant 2020

Durant l'any natural 2020, el nombre de cites de vigilància de la salut oferides va ser de 550, mentre que el nombre de cites sol·licitades va ser de 439. Per tant, el nombre de cites que van quedar desertes (oferides però que no van ser sol·licitades) va ser de 111 i el de cites incomplides (la persona sol·licitant no acudeix a la cita i no informa de la seua absència perquè la cita puga ser aplicada a una altra persona treballadores) va ser de 46 (un 10,48%) . 

Ha de tenir-se encuenta que, a causa de la situació de pandèmia, la vigilància de la salut va ser suspesa des del 16/03/2020 fins al 07/12/2020.

 

oferits

sol·licitats

desertes

Incomplides

% incomplides

550

439

111

46

10.48


Memòria Universitat d'Alacant 2019

Durant l'any natural 2019, el nombre de cites de vigilància de la salut oferides va ser de 1881, mentre que el nombre de cites sol·licitades va ser de 1822. Per tant, el nombre de cites que van quedar desertes (oferides però que no van ser sol·licitades) va ser de 59 i el de cites incomplides (la persona sol·licitant no acudeix a la cita i no informa de la seua absència perquè la cita puga ser aplicada a una altra persona treballadores) va ser de 221 (un 12,13%) . 

 

oferits

sol·licitats

desertes

Incomplides

% incomplides

1881

1822

59

221

12.13

 

Memòria Universitat d'Alacant 2018

Durant l'any natural 2018, el nombre de cites de vigilància de la salut oferides va ser de 1838, mentre que el nombre de cites sol·licitades va ser de 1815. Per tant, el nombre de cites que van quedar desertes (oferides però que no van ser sol·licitades) va ser de 23 i el de cites incomplides (la persona sol·licitant no acudeix a la cita i no informa de la seua absència perquè la cita puga ser aplicada a una altra persona treballadores) va ser de 161 (un 8.87%).

 

oferits

sol·licitats

desertes

Incomplides

% incomplides

1838

1815

23

161

8.87

 

Memòria Universitat d'Alacant 2017

Durant l'any natural 2017, el nombre de cites de vigilància de la salut oferides va ser de 1830, mentre que el nombre de cites sol·licitades va ser de 1660. Per tant, el nombre de cites que van quedar desertes (oferides però que no van ser sol·licitades) va ser de 170 i el de cites incomplides (la persona sol·licitant no acudeix a la cita i no informa de la seua absència perquè la cita puga ser aplicada a una altra persona treballadores) va ser de 158 (un 9.52%).

 

oferits

sol·licitats

desertes

Incomplides

% incomplides

1830

1660

170

158

9.52

 

Durant l'any natural 2016, el nombre de cites de vigilància de la salut oferides va ser de 1751, mentre que el nombre de cites sol·licitades va ser de 1715. Per tant, el nombre de cites que van quedar desertes (oferides però que no van ser sol·licitades) va ser de 36 i el de cites incomplides (la persona sol·licitant no acudeix a la cita i no informa de la seua absència perquè la cita puga ser aplicada a una altra persona treballadores) va ser de 167 (un 9.74%).

oferits

sol·licitats

desertes

Incomplides

% incomplides

1751

1715

36

167

9.74