Programa d'educació i informació sobre alimentació i nutrició

 

 

Els processos propis de l'ésser humà requereixen un subministrament continu de materials que aquest ha d'ingerir: els nutrients. Aquests nutrients són limitats, només unes poques substàncies, en comparació de la gran quantitat de compostos existents, serveixen com a energia o per a incorporar i fer funcionar les estructures de l'ésser humà.

Convé distingir entre alimentació i nutrició:

Alimentació és l'acte de proporcionar al cos aliments i ingerir-los. És un procés conscient i voluntari, i per tant susceptible de ser modificat per l'individu. La qualitat de l'alimentació depèn principalment de factors econòmics i culturals.

Nutrició és el conjunt de processos fisiològics pels quals l'organisme rep, transforma i utilitza les substàncies químiques contingudes en els aliments. És un procés involuntari i inconscient que depèn de processos com la digestió, absorció, etc., Les necessitats nutricionals guarden relació amb determinats estats de l'ésser humà: embaràs, infància, lactància, adolescència, tercera edat, estat de salut, etc.

L'estat de salut d'una persona depèn de la qualitat de la nutrició de les cèl·lules que constitueixen els seus teixits. Per tant, si volem millorar el nostre estat nutricional hem de fer-ho millorant els nostres hàbits alimentosos.

Amb aqueix propòsit s'han elaborat unes guies informatives sobre aspectes relacionats amb aquests hàbits, els continguts dels quals estan sent inclosos en els plecs de condicions de les concessions de restauració de la UA.

 

 

Guia d'alimentació saludable i equilibrada

 

Guia d'oferta alimentària en situacions especials

 

Manual de seguretat i salut en cuines