Diabetis Mellitus

 

1.- Què és la Diabetis Mellitus?

La diabetis mellitus és un trastorn metabòlic que es manifesta per uns nivells de glucosa en sang (glucèmia) per sobre dels límits normals. Si no es tracta adequadament, aquests nivells aconsegueixen valors excessivament alts, donant lloc a complicacions agudes i cròniques en tot l'organisme.

 

2.- Quines són les seues causes?

La glucosa és un sucre que prové dels aliments que mengem, circula per la sang i és utilitzada per a obtenir l'energia necessària per a desenvolupar qualsevol tipus de treball.

La causa de la diabetis és una anomalia en la producció o el funcionament de la insulina per part de l'organisme..

La insulina és una hormona que fabrica el pàncrees, la missió del qual és facilitar el pas dels sucres de la sang a les cèl·lules.Quan no hi ha insulina com en els diabètics joves (Tipus 1), o no funciona correctament, com ocorre en els adults (Tipus 2), el sucre no passa de la sang als òrgans i el funcionament és deficient. Al temps, el sucre s'acumula en la sang en quantitats superiors a les normals, apareixent hiperglucèmia. Quan la glucosa en sang és superior a 180 mg, l'organisme no pot retenir-la, per la qual cosa l'elimina per l'orina: Glucosuria.

En un pacient mal controlat o no tractat apareixerà hiperglucèmia i glucosúria

 

3.- Com es detecta la Diabetis?

L'estudi de diabetis es realitza mitjançant el mesurament de la glucosa en sang, en dejú (glucèmia basal) i es recomana en les següents circumstàncies:

 

3.1.- En tots els individus majors de 45 anys, i repetir cada 3 anys mentre siga normal.

3.2.- En població més jove quan existisquen factors de risc.

3.2.1.- Quan apareguen símptomes o signes que suggerisquen diabetis:

 • poliúria (orinar molt).
 • polifàgia (augment de l'apetit).
 • polidípsia (beure molt per set).
 • pèrdua de pes.
 • retinopatia.
 • proteïnúria.
 • infeccions urinàries de repetició.
 • infeccions cutànies de repetició,...

3.2.2.- Quan el nivell de glucosa plasmàtica en dejú estiga entre 110 i 125, cal repetir la glucèmia i si persisteix, realitzar un test de Tolerància Oral (75g de glucosa dissolta en 300ml d'aigua que s'ha de prendre en 3-5 minuts).

3.2.3.- Pacients amb antecedents d'Hipertensió arterial o trastorns del colesterol.

 

4.- Base per al control de la glucèmia

L'actual Consell Europeu presenta unes recomanacions del control de la glucèmia basada en tres variables:

4.1.- Hemoglobina glicosilada HbA1c menor o igual 6,5 (indica els nivells mitjans de glucosa en sang durant els últims 3 mesos)

4.2.- Glucèmia (plasma venós) en dejú menor 110 mg/dl.

4.3.- Autoanàlisis domiciliàries abans dels menjars de 100 mg/dl i dues hores després dels menjars de 135 mg/dl.

 

5.- Com es tracta?

5.1.-Objectius:

 • Eliminar els símptomes i aconseguir nivells de glucosa normals.
 • Prevenir i tractar les complicacions agudes precoçment.
 • Evitar les hipoglucèmies (baixades de glucosa per sota de 60 mg/dl).
 • Controlar els factors de risc cardiovascular i retardar l'aparició de complicacions cardiovasculars.
 • Garantir una nutrició adequada.
 • Promoure l'autocura.
 • Millorar la qualitat de vida del pacient diabètic.

5.2.- Tractament: Es basa en cinc pilars:

 • Dieta alimentosa.
 • Exercici físic.
 • Autocontrol analític en domicili.
 • Comprimits o insulina.
 • Educació en diabetis