Preguntes Freqüents

En aquest apartat es recopila una selecció de les consultes rebudes en el Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant sobre el virus SARS-CoV2.

 

Si, és necessari mantenir la ventilació natural, ja que les directrius del PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER Al COMENÇAMENT DEL CURS UNIVERSITARI 2020/21, s'indica "augmentar en la mesura del possible la ventilació natural, mantenint les finestres i portes obertes el major temps possible".

 

Sí, és obligatori, ja que l'ús de la màscara és OBLIGATORI EN TOT LLOC PUBLIQUE, com és la Universitat d'Alacant amb independència de la distància que existisca entre la persones. Així està establit des del 18/07/2020 amb la publicació en el DOGV  de la de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19. Així ho disposa en el punt 2º que modifica l'1.3 relatiu a l'ús de màscara:

 "Les persones de sis anys d'ara en avant estan obligades a l'ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic"

 

Sí. Els contactes estrets d'un positiu han de guardar 10 dies de quarantena des de la data de l'últim contacte amb el positiu.

 

És important aclarir que la prova d'antígens només és eficaç, per a determinar un probable positiu, i només en el cas de tenir símptomes.

De no ser així, no aporta cap dada i en tot cas no eximeix del període de quarantena.

 

Si presentes símptomes compatibles amb la Covid-19, has de posar-se en contacte al més prompte possible amb el Servei de Prevenció de la UA a través del telèfon 965909600/965909595 així com informar directament el teu responsable.

 

En els llocs de treball no està permès menjar, excepte, en el seu cas, en els espais habilitats expressament per a això (cafeteries, menjadors, etc.). Es recomana eixir a un

espai obert i només, o almenys, guardant la distància de seguretat amb la persona que acompanya.

 

Des del Servei de Prevenció no podem donar dades de salut, atesa la llei de protecció de dades. Si no has sigut avisat és perquè no has de realitzar cap mesura extraordinària, ja que el Servei de Prevenció contacta amb tots els contactes estrets del treballador sospitós, i en el seu cas, amb aquells altres que hagen de realitzar alguna mesura extraordinària (per exemple Directors d'Unitat).

 

 

Les màscares FFP2 s'autoritzen a tot el personal que, per motius de salut o bé per no poder mantenir la distància interpersonal mentre realitza la seua activitat laboral, o bé quan compartisca espai simultàniament, el precisa.

Per a procedir a aquesta autorització, aquest personal ha d'emplenar el formulari de sol·licitud de protecció respiratòria, adjuntant documentació acreditativa, a través del següent enllaç.

 

La neteja de totes les estades de la UA es realitza diverses vegades al dia, per la qual cosa per protocol es realitzarà una neteja extraordinària quan la persona afectada es trobe al campus en el moment de comunicar-nos la seua situació de sospita.

 

Segons la Comissió Europea i l'OMS La màscara FFP2 està únicament indicada per a personal sanitari , per la qual cosa no recomanen el seu ús per al públic en general.

 

 

Sí, has de posar-te en contacte amb el teu "Referent Covid". Ací tens les dades de contacte segons el Centre. Complementàriament, comunica també la teua situació al Servei de Prevenció a través del telèfon 965909600/965909595.

 

En primer lloc, pots recordar-li amablement a la persona l'obligatorietat d'utilitzar la màscara. Si l'actitud de no portar la màscara persisteix, pots informar d'aquesta circumstància al personal del Servei de Seguretat més pròxim  o bé trucar al telèfon d'aquest Servei (965909656).

 

La rentada freqüent de mans amb aigua i sabó és la mesura més apropiada, juntament amb evitar tocar-se ulls, boca i mucoses. En el següent enllaç tens més informació:

https://sp.ua.es/es/documentos/formacion-e-informacion/informacion/coronavirus-2019-ncov/retorno-actividad-presencial/tratamiento-papel-y-similares.pdf 

 

En primer lloc, ha de recordar-se que l'atenció presencial ha de limitar-se tant com siga possible.

Quant a la neteja del mobiliari, és objecte de neteja diària pel Servei de Neteja. No obstant això, ha de recordar-se que les mesures de protecció respiratòria, ventilació, distància interpersonal i rentada de mans, són les principals mesures enfront de la Covid-19.