Manual d'autoprotecció

 

Telèfons d'emergències

 

Objectius

Documents

Fitxa de seguiment trimestral

Manuals d'Autoprotecció ORIGINALS dels edificis de la UA

Plans d'emergència dels edificis de la UA

Equips d'emergència, consignes, simulacres d'emergència i plànols dels edificis on s'indiquen els mitjans de protecció

En procés d'actualització de dades.