GRIP A

El Servei de Prevenció posa en coneixement de la comunitat universitària la informació publicada pel Ministeri de Sanitat i Política Social, Ministeri de Treball i Immigració i Conselleria de Sanitat (Generalitat Valenciana), en relació a l'estat actual de la Grip A (H1N1).

La present pàgina informativa, s'anirà actualitzant, en funció de la informació recaptada des d'organismes oficials.

INFORMACIÓ D'INTERÈS GENERAL

Format cartell

 • ¿On acudir en cas de presentar símptomes?
  • Centre de Salut per a consulta, pauta de tractament i control epidemiològic
  • Telèfons de contacte:
   • 900 100 355
   • 112

ENLLAÇOS D'INTERÈS GENERAL

 

 • Ministeri de Sanitat Serveis socials i igualtat:
 • Ministeri de Sanitat, Serveis socials i igualtat:

 

 • Conselleria de Sanitat (Generalitat Valenciana):