informació coronavirus

 

27/02/2020 - Comunicat de la Secretaria General de la Presidència del Govern de la nació.

04/03/2020 - Indicacions per a la programació de viatges per personal (PAS/PDI) de la UA: seguint directrius de l'Organització Mundial de la Salut, s'informa: 

1.- En general, es recomana no viatjar a zones afectades pel COVID-19. A través del següent enllaç existeix informació sobre aquestes zones en permanent actualització: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/  

2.- El personal pertanyent a grups de risc (diabetis, hipertensió i malalties cardíaques i pulmonars) hauran d'evitar viatjar a les zones afectades.

04/03/2020 - Comunicat a estudiants : Xinès, Japonès.

09-03-2020 - Comunicat de l'Administrador de correu.

11-03-2020 - Resolució de la Generalitat Valenciana sobre mesures excepcionals practiques sanitàries. (DOGV de 13/03/2020)

12-03-2020 - Comunicat del Rector de la Universitat d'Alacant "Seguint les instruccions de la Generalitat Valenciana, i en coordinació amb la resta d'universitats públiques valencianes, se suspèn l'activitat docent presencial de manera indefinida a partir del pròxim dilluns, dia 16 de març.

Se suspenen així mateix totes les activitats extraacadèmiques de qualsevol índole programades tant al Campus de Sant Vicent del Raspeig, com en les altres seus o aules universitàries. 

La docència s'impartirà de manera virtual. La Universitat d'Alacant farà públic demà el Pla de Continuïtat de la Docència en el qual s'inclouran les instruccions i directrius per a garantir-la."

13-03-2020 - Comunicat rectoral de recordatori de suspensió d'activitats extraacadèmiques.

13-03-2020 - Resolució rectoral de la Universitat d'Alacant de 13 de març 2020, per la qual s'adopten mesures preventives i recomanacions de salut pública relatives a la comunitat universitària a conseqüència de la situació, evolució i perspectives del COVID-19.

13-03-2020 - Instruccions per a la continuïtat docent no presencial de la UA.

13-03-2020 - RESOLUCIÓ de 13 de març de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es desenvolupa per a l'àmbit universitari i d'ensenyaments artístics superiors la Resolució de 12 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament de la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (Covid-19).

13-03-2020 - Declaració institucional del President del Govern d'Espanya.

15-03-2020 - Instruccions de la Gerència al PAS.

20-03-2020 - Control d'accés a la UA. Anul.lat el 26-03-2020.

21-03-2020 - Assistent IA informació general COVID-19.

26-03-2020 - Recomanacions per al treball no presencial.

26-03-2020 - Control d'accés a la UA. Anul.lat el 31-03-2020.

30-03-2020 - Resolució rectoral per a la limitació de l'accés a les instal·lacions universitàries per a reduir la mobilitat davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.

31-03-2020 - Control d'accés a la UA. Anul.lat el 17-04-2020.

11-04-2020 - App GVA coronavirus.

15-04-2020 - Resolució rectoral per a l´ordenació de l´accés a les instal·lacions universitàries davant la pròrroga de l´estat d´alarma.

17-04-2020 - Control d'accés a la UA. FormulariACTUALITZAT.

08-05-2020 - Resolució Rectoral sobre l'adopció de mesures per a la reincorporació a l'activitat  presencial.

08-05-2020 - Instrucció de Prevenció de Riscos laborals (IPRL-26). (Annex a l'instrucció).

09-05-2020 - Ajornament de la resolució rectoral sobre l´adopció de mesures per a la reincorporació a l´activitat presencial.

15-05-2020 - Modificació de la Instrucció de prevenció de riscos laborals i el seu annex.

18-05-2020 - Desescalada confinament: Formació e informació per a la reincorporació presencial.