Urgències

Què fer en cas d'ACCIDENT o URGÈNCIA PER MALALTIA al Campus

HORARIS

Període ordinari:  urgències ateses pel servei de prevenció.
Període extraordinari : Fora dels horaris anteriorment indicats, les urgències són ateses pels següents  serveis externs.

ENLLAÇOS D'INTERES