previsions VS 2021

Previsions de vigilància de la salut per a l'exercici 2021

Sempre que la situació epidemiològica ho permeta, el servei de vigilància de la salut durant la citada anualitat es prestarà atenent les següents condicions:

a) Persones amb cita reservada en 2020 i que no van poder ser examinades.Aquestes persones que tenien cita reservada per a 2020, disposaran de la cita en la mateixa data aproximada - a resguard de festius - ja que es traslladaran les cites reservades en 2020 a l'exercici 2021. Podran consultar-ho, en tot cas, al seu campus virtual.

b) Persones als qui els correspondria vigilància de salut en 2021: Per a aquestes persones s'habilitarà un calendari que començarà, presumiblement, després de setmana santa (ja que fins a aqueixa data s'estarà examinant al personal que està dins de l'Annex I del RSP) fins a final d'any.

En cas que s'esgoten les cites previstes per a 2021, les persones usuàries del servei poden emprar l'eina de cita diferida que es va implementar en 2020 pel servei d'informàtica. L'ús d'aqueixa eina apareixerà automàticament quan no existisquen cites lliures en el sistema.

De tot això es comunicarà, mes a mes, a la persones als qui se'ls assigne la cita prèvia seguint els criteris indicats.