Responsables d'unitat

 

A partir de de l'estructura preventiva per unitats organitzatives que disposa el   Pla de Prevenció de la Universitat d'Alacant , el conjunt de responsables són aquells definits en el Pla en els apartats denominats com :  Nivell 1 (Consell d'Adreça) , Nivell 2 (Degans i Directors d'escuales) , Nivell 3 (Administradors de centre) i Nivell 4 (Directors de Departamente, Instituts i Serveis) , respectivament.

 

 

 

 

Nota : Aquest espai s'anirà dotant de major contingut segons s'avance en el procés d'implantació i integració de l'eina informàtica PREVEN-UA