Preven-UA

Integració de la prevenció en el sistema de gestió de la Universitat d'Alacant [en prova pilot]

 

El Pla de Prevenció de la Universitat d'Alacant, al punt 1.1.3º estableix el compromís de la Universitat d'Alacant de" Establir i integrar en el seu sistema de gestió, la planificació de l'activitat preventiva i la gestió de la prevenció d'una forma racionalitzada i conseqüent amb les necessitats que es detecten a través de les avaluacions de riscos i altres activitats preventives".

Com a conseqüència de tal compromís, la Universitat d'Alacant, a través d'aquesta pàgina anirà dotant de la informació necessària perquè tant els col·laboradors en prevenció com els responsables tinguen manuals i tutorials de referència amb vista a la implementació de l'eina informàtica en el sistema de gestió de la Universitat d'Alacant.

 

Col·laborador en prevenció

 

Responsable d'unitat