Col·laborador en prevenció

 

A partir del Pla de Prevenció de la Universitat d'Alacant, el col·laborador en prevenció és aquell personal (PAS o PDI) que col·labora des del Departament o Servei, amb el Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant, per a dur a terme activitats preventives bàsiques.

 

 

 

Nota : Aquest espai s'anirà dotant de major contingut segons s'avance en el procés d'implantació i integració de l'eina informàtica PREVEN-UA