Instruccions

 

Codi

Instrucció

Data d'aprovació

IPRL-01

Manipulació manual de càrregues

13/11/2008

IPRL-02

Fatiga física

13/11/2008

IPRL-03

Fatiga física. Posició

13/11/2008

IPRL-04

Manipulació de material de vidre

13/11/2008

IPRL-05

Emmagatzematge de productes químics

03/06/2008

IPRL-06

Llocs de treball amb pantalles de visualització

14/03/2008

IPRL-07

Manipulació de productes químics

29/05/2008

IPRL-08

Manipulació de botelles de gasos i líquids criogènics

05/06/2008

IPRL-09

Equips de treball. Riscos elèctrics

10/06/2008

IPRL-10

Dutxes de seguretat i fonts rentaülls

10/06/2008

IPRL-11

Selecció i utilització d'EPI

19/06/200/8

IPRL-12

Riscos biològics

25/06/2008

IPRL-13

Alteracions de la veu en treballadors. Disfonies  

31/10/2008

IPRL-14

Instruccions per a la recollida d'ocells

01/03/2006

IPRL-15

Desplaçament in itinere i en missió

19/07/2010

IPRL-16

Caiguda de persones al mateix nivell

22/10/2010

IPRL-17

Manipulació de mercuri

24/08/2011

IPRL-18

Ordre i neteja

04/11/2011

IPRL-19

Manipulació d'equip Desfibril·lador Automàtic Extern (DEA)

NO VIGENT

 

IPRL-20 Manipulació de detector d'atmosferes explosives

26/05/2015

IPRL-21 Manipulació de detector portàtil de gasos químics múltiples

15/09/2015

IPRL-22 Nanomaterials

06/11/2015

IPRL-23 Transport intern i recepció de mostres científiques

13/01/2016

IPRL-24 Xocs contra objectes mòbils i immòbils

03/03/2016

IPRL-25

Substitució de productes químics perillosos

Annex II (word) (pdf)

Annex III (word) (pdf)

28/06/2016

IPRL-26

Reincorporació presencial . Annex.

Documents derivats de la IPRL26:

1- Guia d'adequació d'espais i instal·lacions.

2- Criteris preventius per a l'organització d'esdeveniments.

3- Protocol de subministrament d'EPIs en consergeries.

4- Tractament dels examenes ordinaris realitzats en paper durant la COVID.

15/05/2020

IPRL-27 Coordinació de l'activitat empresarial per a la prevenció de la COVID-19 (Annex) 07/05/2020