Annexos

 

Codi

Annex

Data d'aprovació

APRL-01

Mesures bàsiques d'actuació en emergència d'incendis i evacuació

01/09/2008

APRL-02

Ús d'extintors d'incendi

01/09/2008

APRL-03

Distribució i dimensions del mobiliari d'oficina

01/09/2008

APRL-04

Normes d'ús de vehicles

01/09/2008

APRL-05

Marcatge CE “”

06/02/2009

APRL-06

Manual d'Instruccions

06/02/2009

APRL-07

Transport de productes químics i biològics

10/02/2010

APRL-08

Maquinària de fusteria

22/10/2010

APRL-09

Sòls, obertures i desnivells, i baranes

22/10/2010

APRL-10

Escales de mà

L'INSHT ha desenvolupat una APP sobre utilització d'escales de mà (Android) - (IOS)

22/10/2010

 

 

APRL-11

Nou etiquetatge de productes químics 

- Cartell resumit

- Cartell complet : Sistema globalment harmonitzat de classificació i etiquetatge dels productes químics

- Fullet explicatiu sistema globalment harmonitzat

 

 

18/01/2012

APRL-12

Porosímetros de mercuri

25/09/2015