Manual de Procediments

Un manual de procediments és el document que conté la descripció d'activitats que han de seguir-se en la realització de les funcions d'una unitat administrativa.

D'acord amb el que es disposa per l'art 16.1.II de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, (BOE del 10) , tota empresa hauria de desenvolupar els procediments necessaris per a conformar un sistema de gestió de la prevenció orientat a l'eficàcia. Conforme a aquesta premissa i com a part del Pla de Millores confeccionat després del procés d'Avaluació del Servei de Prevenció, es decideix elaborar el Manual de Procediments del Servei de Prevenció -en procés d'elaboració- del que formen part els següents procediments.