Servei de Prevenció

Servei de prevenció de riscos laborals de la Universitat d'Alacant

Vigilància de la Salut per a persones treballadores de la UA

Vigilància de la salut

Petició d'informes al Servei de Prevenció de la UA (només persones treballadores)

Petició d'informes a les Unitats Tècniques (Higiene, Seguretat i Ergonomia)

Gestió de la prevenció de riscos laborals en la UA

Gestió de la prevenció

Formació i informació

Equip humà del Servei de Prevenció

Equip humà

La qualitat dels serveis que presta la unitat

Qualitat

Blog

Protecció de dades